Xem danh sách vận động viên ở đây

VẬT DỤNG CẦN CHUẨN BỊ

DI CHUYỂN - LƯU TRÚ

Để thuận tiện cho việc tham gia giải, Ban tổ chức xin gợi ý một số khách sạn, nhà nghỉ và thông tin nhà xe sau cho các vận động viên.

Thông tin chi tiết lưu trú

Thông tin chi tiết di chuyển

ĐĂNG KÝ