NHẬN RACE KIT

  • Kiểm tra số BIB
  • Điền Biên bản miễn trừ
  • Kiểm tra thông tin
  • Nhận và kiểm tra race kit
  • Nhận và kiểm tra race kit

Quy định chung

- Người nhận (Vận động viên/ Người được uỷ quyền) race-kit phải đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm với thông tin mình cung cấp.

- Kiểm tra kỹ race-kit trước khi rời quầy. Ban tổ chức (BTC) sẽ không chịu trách nhiệm khi người nhận rời quầy.

- Vận động viên (VĐV) phải kiểm tra kỹ thông tin trên Chip-tag. BTC sẽ không chịu trách nhiệm nếu VĐV không kiểm tra trước khi xác nhận chính xác.

Vận động viên

- CMND/ Passport (Bản cứng hoặc điện tử)

- Email xác nhận đăng ký (Bản cứng hoặc điện tử)

- Biên bản miễn trừ trách nhiệm (Bản cứng)

Người được uỷ quyền

- Giấy uỷ quyền có chữ ký của VĐV (Bản cứng)

- Bản sao CMND/ Passport của VĐV (Bản cứng)

- Email xác nhận đăng ký (Bản cứng hoặc điện tử)

- Biên bản miễn trừ trách nhiệm có chữ ký của VĐV (Bản cứng)

- CMND/ Passport của Người được uỷ quyền (Bản chứng hoặc điện tử)

THAY ĐỔI CỰ LY

QUY ĐỊNH

- Ngoài phí thay đổi cự ly, để đổi sang cự ly dài hơn, bạn sẽ phải trả thêm phần chênh lệch giá giữa hai cự ly.

- Nếu đổi sang cự ly ngắn hơn, bạn sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch giá giữa hai cự ly.

-Mỗi đăng ký chỉ được thay đổi 1 lần duy nhất.

CÁCH THỨC

- Gởi thông tin thay đổi về email: support@123go.vn, cung cấp các thông tin số Order, họ tên người cần thay đổi và thông tin cần thay đổi bằng chính email lúc đăng ký.

- Theo dõi email và thực hiện theo hướng dẫn.

PHÍ VÀ THỜI HẠN

- Phí thay đổi: 200,000 VND.

- Mọi yêu cầu thay đổi cự ly sau ngày 20/12/2019 đều không được xác nhận.

THAY ĐỔI THÔNG TIN

QUY ĐỊNH

- Bạn có thể chuyển suất đăng ký cho vận động viên khác và thông báo cho Ban Tổ chức.

- Nếu vận động viên thay thế có yêu cầu thay đổi cự ly chạy, chính sách thay đổi cự ly sẽ áp dụng với mức phí tương ứng

CÁCH THỨC

- Gởi thông tin thay đổi về email: support@123go.vn, cung cấp các thông tin số Order, họ tên người cần thay đổi và thông tin cần thay đổi bằng chính email lúc đăng ký.

- Theo dõi email và thực hiện theo hướng dẫn.

PHÍ VÀ THỜI HẠN

- Phí thay đổi: 200,000 VND.

- Mọi yêu cầu thay đổi cự ly sau ngày 20/12/2019 đều không được xác nhận.

XUẤT HÓA ĐƠN

Phiếu thu sẽ được BTC phát hành sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện

Vui lòng gửi mọi thắc mắc nếu có về mail: support@123go.vn để được hỗ trợ thêm.

ĐĂNG KÝ